Jestem absolwentką Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od ukończenia studiów pracuję w Katedrze Psychiatrii CM UJ. Tu uzyskałam I i II stopień specjalizacji z psychiatrii.

W 1998 roku obroniłam doktorat, w 2006 roku uzyskałam stopień naukowy doktora habilitowanego, a w 2012 roku otrzymała z rąk Prezydenta RP tytuł naukowy profesora nauk medycznych.

Jestem autorem kilkuset publikacji naukowych, redagowałam szereg książek poświęconych tematyce psychiatrii, a zwłaszcza zaburzeniom depresyjnym i chorobie afektywnej dwubiegunowej.

Aktualnie jestem wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Pełnię również funkcję redaktora naczelnego czasopisma Psychiatria Polska.