Oferuję pomoc lekarską w przypadku:

- zaburzeń depresyjnych nawracających,

- choroby afektywnej dwubiegunowej,

-depresji lekoopornej

- zaburzeń psychicznych i kobiet w okresie ciąży i połogu

- zaburzeń lękowych, fobii, natręctw i innych zaburzeń nerwicowych

- zaburzeń adaptacyjnych i reaktywnych,

- zaburzeń związanych ze stresem,

- schizofrenii i innych psychoz

-zaburzeń psychicznych u osób chorych somatycznie

-zaburzeń psychicznych u osób w wieku podeszłym

- innych zaburzeń psychicznych

Współpracuję z certyfikowanymi psychoterapeutami